Şcoala de Musical

În Bucureşti s-a înfiinţat prima ŞCOALĂ DE MUSICAL din România, condusă de SORINA CREANGĂ, conf. univ.dr. la U.N.A.T.C. “I.L.Caragiale” din Bucureşti.

Programul de formare continuă Şcoala de Musical, destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, este acreditată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu un numar de 60 ore şi 15 credite profesionale transferabile.

Cursul de formare Şcoala de Musical, destinat studenţilor, actorilor şi cântăreţilor este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări – MECTS, pentru calificarea de cântăreţ.

Şcoala de Musical cuprinde 3 categorii de competenţe profesionale:

1. Arta expresiei verbo-vocale, cânt, vorbire scenică, iniţiere muzicală, interpretativă şi în genul de spectacol musical, la care cursurile vor fi ţinute de conf. univ.dr. Sorina Creangă.

2. Arta actorului, la care cursurile vor fi ţinute de lect. univ. dr. Bogdana Darie.

3. Arta expresiei corporale, coregrafie, dans şi mişcare scenică, la care cursurile vor fi ţinute de asist. univ. dr. Lorette Enache.

Profesorii enunţaţi mai sus îşi desfăşoară activitatea în cadrul U.N.A.T.C “I.L.Caragiale” din Bucureşti.

Pentru cei care doresc să devină actori de musical, Şcoala de Musical cuprinde 2 ani de studii structuraţi după cum urmează:

1.Anul I de studii cuprinde 103 şedinţe(de 2 ore fiecare), din care 40 de şedinţe teorie, 60 de şedinţe practică şi 3 şedinţe evaluare, şi este împărţit în 2 etape, la toate cele 3 discipline, astfel:

PRIMA ETAPĂ A ANULUI I:

a)La Arta expresiei verbo-vocale, cânt, vorbire scenică, iniţiere muzicală, interpretativă şi în genul de spectacol musical – 20 de şedinţe.

b)La Arta actorului – 20 de şedinţe.

c)La Arta expresiei corporale, coregrafie, dans şi mişcare scenică – 20 de şedinţe.

A DOUA ETAPĂ A ANULUI I:

a) La Arta expresiei verbo-vocale, cânt, vorbire scenică, iniţiere muzicală, interpretativă şi în genul de spectacol musical – 20 de şedinţe.

b) La Arta actorului – 10 şedinţe.

c) La Arta expresiei corporale, coregrafie, dans şi mişcare scenică – 10 şedinţe.

2.Anul II de studii cuprinde 40 de şedinţe(de 2 ore fiecare), din care 10 şedinţe teorie, 27 de şedinţe practică şi 3 şedinţe evaluare, şi este împărţit, de asemenea, în două etape, astfel:

PRIMA ETAPĂ A ANULUI II:

a)La Arta expresiei verbo-vocale, cânt, vorbire scenică, iniţiere muzicală, interpretativă şi în genul de spectacol musical – 20 de şedinţe.

b)La Arta actorului – 10 şedinţe.

c)La Arta expresiei corporale, coregrafie, dans şi mişcare scenică – 10 şedinţe.

ÎN ETAPA A DOUA A ANULUI II DE STUDII SE VOR ORGANIZA, LA TOATE CELE 3 DISCIPLINE, RECITALURI MUZICALE, ACTORICEŞTI ŞI COREGRAFICE ŞI SE VA REALIZA UN SPECTACOL MUSICAL.

Şcoala de Musical se adresează tuturor tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 35 de ani, cu aptitudini muzicale, coregrafice şi actoriceşti, personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar (educatori, învăţători, profesori), prezentatorilor tv. şi de talk-show, personalului juridic (avocaţi, procurori, judecători), precum şi politicienilor.

Competenţele specifice ale Şcolii de Musical sunt:

– Cursuri de tehnică verbo-vocală, cânt, vorbire scenică şi oratorie.

– Cursuri de iniţiere muzicală şi interpretativă.

– Cursuri de iniţiere în genul spectacolului musical.

– Cursuri de actorie.

– Cursuri de expresie corporală, coregrafie, dans şi mişcare scenică.

Şcoala de Musical oferă cursanţilor:

– performanţe verbo-vocale, muzicale, oratorice, actoriceşti şi coregrafice.

– o metodologie cu bază ştiinţifică pentru corectearea defectelor de pronunţie.

– perfecţionarea aptitudinile artistice şi oratorice.

– profesionalizarea personalul didactic, didactic auxiliar şi a personalului de conducere, îndrumare şi control, precum şi a tuturor practicienilor verbo-vocali.

– cadrul de desfăşurare, afirmare şi profesionalizare a disponibilităţilor şi aptitudinilor muzicale, actoriceşti şi coregrafice pentru tinerii talentaţi în aceste domenii, atât din cadrul U.N.A.T.C “I.L. Caragiale” din Bucureşti, cât şi din toate centrele universitare din Bucureşti şi din ţară.

– cadrul de desfăşurare a practicii profesionale a studenţilor şi absolvenţilor de la Arta Actorului din cadrul U.N.A.T.C “I.L.Caragiale” din Bucureşti.

Şcoala de Musical formează:

– profesionişti în domeniile: Muzică, Teatru, Dans, Oratorie, Musical.

– specialişti în domeniul expresiei verbo-vocale.

– actori profesionişti în genul de spectacol muzical: vodevil, operă, operetă, musical, precum şi în domeniul folcloric (cântăreţi şi dansatori de muzică populară).

Metodele folosite în Şcoala de Musical au la bază principiul învăţământului informativ-formativ şi sunt următoarele:

  1. La Arta expresiei verbo-vocale, cânt şi vorbire scenică se folosesc: “Metoda Georges Armin”, “Metoda Jean Mauran”, “Metoda Georges Vaillant”, “Metoda Mihail Vulpescu” şi “Metoda Gafton-Creangă”.
  2. La Arta actorului se folosesc: “Metoda K.S. Stanislavski”, “Metoda Viola Spolin”, “Metoda Ion Cojar”.
  3. La Arta expresiei corporale, coregrafie, dans şi mişcare scenică se folosesc: “Metoda Martha Graham”, “Tehnica Alexander” şi “Metoda Meyerhold”.

După absolvirea Şcolii de Musical cursanţii vor primi diplome de competenţă din partea Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi din partea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu recunoaştere naţională.

Alegerea cursanţilor se va face printr-un examen de admitere în care se vor testa aptitudinile muzicale, actoriceşti şi coregrafice. Nu se admit cursanţi cu boli laringiene, pulmonare sau cu sechele fizice şi psihice. Cursanţii trebuie să fie sănătoşi din punct de vedere fizic şi psihic. Înscrierile vor avea loc în fiecare an în perioada septembrie – octombrie.

Taxa pentru fiecare cursant este de 100 RON/şedinţa (2 ore) şi se va plăti anticipat pentru fiecare etapă de studii a celor 3 discipline la care cursantul doreşte să se înscrie. Se pot înscrie cursanţi fie doar la disciplina “Arta expresiei verbo-vocale, cânt, vorbire scenică, iniţiere muzicală, interpretativă şi în genul de spectacol musical”, fie doar la “Arta actorului”, fie doar la “Arta expresiei corporale, coregrafie, dans şi mişcare scenică”, fie la toate cele 3 discipline enunţate mai sus.

Cursanţii care doresc să participe la realizarea unui spectacol musical trebuie să parcurga toate etapele celor 3 discipline.

Cursurile se vor ţine la CCSB (Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti), instituţie care sprijină proiectele novatoare, care încurajează şi promovează manifestările educative, culturale şi artistice ale studenţilor şi tinerilor din Bucureşti şi din ţară.

Pentru mai multe informaţii sunaţi la tel. 0721241771 sau scrieţi pe adresa de email: bobitel3@hotmail.com

Advertisements

One Response to “Şcoala de Musical”

  1. CREANGA SORINA March 4, 2013 at 3:39 pm #

    SCOALA DE MUSICAL organizeaza casting pentru reluarea spectacolului “Hair” in fiecare sambata si duminica intre orele 15-18 la CCSB, in perioada martie-iunie. Se cauta in special voci de tenori si soprane. Informatii suplimentare la nr. de telefon 0721241771 si adresa email bobitel3@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s